About Us

Officiell återförsäljare och Generalagent.

 

Vad innebär det?

Contact Sports säljer produkter som är köpta direkt från tillverkaren.
Vi är officiella återförsäljare som har direktkontakt med tillverkaren. Vi följer deras krav vad gäller garantier, produktkännedom samt säkerhetstänk.

Nästan varje år åker vi från Contact Sports över till USA för att träffa tillverkarna direkt för att diskutera marknaden, produkterna och dela idéer med varandra.
De värdesätter våra åsikter och kunskap när det gäller den nordiska marknaden. Det är därför som vi även har haft en tät relation med många av dessa företagen i över 20 år.
När man är generalagent för ett märke innebär det även att man är den enda butiken i ett visst område som har tillåtelse att sälja just deras varor.

Riddell:

Vi har gått Riddell's utbildningar där man följer utvecklingen av deras produkter, ser hur deras tankesätt är när det gäller spelarsäkerhet i uppbyggnaden av deras produkter samt får möjligheten att påverka och komma med idéer och förslag utifrån vår kompetens som spelare, coacher och framförallt försäljare av utrustning.

Årligen går vi igenom deras produkter tillsammans med Riddell's huvudkontor där vi får förstahands visning på deras nya produkter som är utvecklade för NFL, College, Highschool samt den internationella marknaden.
Vi har även gått igenom deras utbildning där de noggrant går igenom hur just deras produkter ska sitta för att fungera som det är tänkt, dels ur ett estetiskt och ergonomiskt tankesätt, men framförallt ur ett säkerhetsperspektiv.
Vi är de enda i Sverige, Norge samt Finland som har gått dessa utbildningarna och de enda som köper in våra produkter från Riddell direkt.
Då vi är generalagenter för Riddell betyder det att vi är de enda som har tillåtelse av Riddell själva att sälja deras produkter i just Sverige, Norge samt Finland.


Schutt:

Schutt ändrar varje år på sina produkter. Vissa år via en större revision där de även ändrar produktbenämning, medan andra år endast små förändringar där de behåller samma namn och artikelnummer.
Årligen går vi igenom deras produkter tillsammans med Schutt's huvudkontor där vi får förstahands visning på deras nya produkter och vilka förändringar som är gjorda på deras existerande produkter.
Tillsammans med Schutt har vi fått följa utvecklingen av deras produkter samt se hur deras tankesätt är när det gäller spelarsäkerhet i uppbyggnaden av deras produkter.
Vi har en dialog med Schutt angående vilka av deras produkter som kan tänkas passa det nordiska klimatet samt sporten här i norden.
Vi har även gått igenom deras utbildning där de noggrant går igenom hur just deras produkter ska sitta för att fungera som det är tänkt, dels ut ett estetiskt och ergonomiskt tankesätt, men framförallt ur ett säkerhetsperspektiv.
Vi är de enda i Sverige, Norge samt Finland som har gått dessa utbildningarna och de enda som köper in våra produkter från Schutt direkt.
Eftersom vi är generalagenter för Schutt betyder det att vi är de enda som har tillåtelse av Schutt själva att sälja deras produkter i just Sverige, Norge samt Finland.

 

Xenith:

Då Xenith har en helt annan teknisk lösning än deras konkurrenter tyckte vi att det var viktigt att gå deras utbildning där man fick följa utvecklingen av deras produkter för att kunna rekommendera rätt produkter till våra kunder i norden.
Varje gång Xenith släpper en ny produkt eller kommer med en uppdatering på en befintlig produkt har vi möte där vi går igenom deras förändringar samt får förstahands visning på deras nya produkter.
I samband med våra besök till USA har vi gått igenom deras utbildning där de noggrant går igenom hur just deras produkter ska sitta för att fungera som det är tänkt, dels ur ett estetiskt och ergonomiskt tankesätt, men framförallt ur ett säkerhetsperspektiv.
Vi är de enda i Sverige och Norge har gått dessa utbildningarna och de enda som köper in våra produkter från Xenith direkt.
Vi har generalagenturen för Xenith. Det betyder det att vi är de enda som har tillåtelse av Xenith att sälja deras produkter i just Sverige och Norge.

 

Douglas:

Douglas är ett klassiskt företag som är enorma på axelskyddsmarknaden även om de agerar lite i det tysta. Då Douglas specialiserar sig axelskydd på alla nivåer, men också har ett stort program på specialtillverkade axelskydd har vi varit med på deras resa sedan deras första axelskydd.
Vi har gått deras utbildning där de har visat hur just deras axelskydd ska sitta för att fungera som det är tänkt, dels ur ett estetiskt och ergonomiskt tankesätt, men framförallt ur ett säkerhetsperspektiv.
Då vi är generalagenter för Douglas betyder det att vi är de enda som har tillåtelse av dem att sälja deras produkter i just Sverige, Finland och Norge.

 

X-Tech:

X-Tech är ett relativt nytt märke som tagit NFL och College med storm. Vi träffade X-Tech på deras första mässa när de var precis i uppstartsfasen och kände redan där och då att det var ett märke som skulle slå stort i just NFL.
Då priset på deras produkter dock var väldigt högt visste vi att det skulle vara svårt att etablera det i Norden men valde att satsa på det ändå. Vi gick igenom deras koncept, fick testa deras axelskydd och fick en genomgång på alla olika kombinationer av deras custom axelskydd de erbjöd. 
Där och då blev vi generalagenter för X-Tech och det betyder det att vi är de enda som har tillåtelse av dem att sälja deras produkter i just Sverige, Finland, Norge och Danmark.